Adatkezelési szabályzat

Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot a következő linken érheti el.

Adatkezelési szabályzat 

1. számú melléklete

Tisztelt Tulajdonos!
Az adatinak megadásához megkérem, az alábbi dokumentumot kitölteni és részemre visszajuttatni szíveskedjen!

Társasházi törvény

2003. évi CXXXIII. törvény
“Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok érdekeinek érvényesítése érdekében a következő törvényt alkotja…”

Meghatalmazás minta

Meghatalmazás megjelölt időpontban, közgyűlésen való szavazati jog gyakorlására, melyet kiállít a tulajdonos.
A meghatalmazás csak az adott közgyűlésen való szavazásra érvényes.

Állandó meghatalmazás minta

Meghatalmazás közgyűlésen való szavazati jog gyakorlására, melyet kiállít a tulajdonos.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.